Liczniki odwiedzin

RSS
poniedziałek, 04 maja 2009
Wiosenny element wystroju klubu

Pracę wykonała nasza klubowa koleżanka Wanda

 

esperanto_001a.jpg (379 KB)

22:07, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 kwietnia 2009
Lingvo por ĉiuj

Jen la titolo de intervjuo kun gvidanto de E-klubo en Radom Antoni Dorosz. La intervjuo aperis en la loka semajnĵurnalo "7dni" (7 tagoj) la 3-an de aprilo 2009. La eldonkvanto de la gazeto - 21 mil da ekzempleroj.

 

Photobucket
19:33, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 28 marca 2009
Jam printempas en nia klubejo
19:35, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 marca 2009
Skize pri nia sidejo.

Jam ekde kelkaj jaroj nia sidejo troviĝas en gastema kulturdomo "Resursa Obywatelska" str. J.Malczewskiego 16, kaj tie ni okupas negrandan ĉambreton (t.n. vestejo) por kunvenado. Ni kunvenas regule, en ĉiu ĵaŭdo je la 16.oo horo. En nia ejeto estas nur kelkaj sidlokoj, tamen ni estas tre kontentaj kaj dankemaj al ĉefoj de kulturdomo. Malgraŭ ne tro favoraj kondiĉoj, ni penas per niaj agoj pravigi la sencon de nia ekzisto. Ekzemple hodiaŭ nia renkonto havis kelkaj programeroj. Ni legis kaj tradukis interesan recenzon de la libro "Reala homo en homa realo" de T.Chmielik. Krom tio okazis la vica leciono surbaze de lernolibro "Esperanto laŭ rekta metodo". Ankaŭ okazis la trarigardo de E-gazetaro. Kiel aldonaĵo, jam post la finita kunveno ni havis la eblecon rigardi du interesaj artgalerioj. Oni valoras viziti la E-klubejon!

Już od paru lat siedziba naszego klubu znajduje się w gościnnej Resursie Obywatelskiej przy ul. J.Maczewskiego 16 i tam też mamy do dyspozycji niewielkie pomieszczenie zwane "garderobą" gdzie odbywają się nasze spotkania. A spotykamy się w każdy czwartek o godz. 16-tej. W naszej salce klubowej jest zaledwie kilka miejsc siedzących, ale na nasze obecne potrzeby jest to w zupełności wystarczające, za co jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji "Resursy". W tych warunkach jakie mamy do dyspozycji, staramy się poprzez nasze działania uzasadniać sens naszego istnienia. Dla przykładu, nasze dzisiejsze spotkanie składało się z tłumaczenia na język polski ciekawej recenzji książki o R.Kapuścińskim autorstwa T.Chmielika. Ponadto odbyła się kolejna lekcja esperanta na bazie podręcznika "Esperanto metodą bezpośrednią". Był też przegląd aktualnych czasopism esperanckich. Na zakończenie obejrzeliśmy dwie interesujące wystawy (plastyczna i fotograficzna) w galeriach "Resursy".

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket
00:05, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 marca 2009
Tago de virinoj

La 8-a de marto - Internacia Tago de Virinoj. Dum nia lasta kluba renkonto, krom jam tradicia programo (lingvaj ekzercoj) ni ankaŭ festis la Tagon de Virinoj. Jen kelkaj fotografaĵoj faritaj en klubejo.

 PhotobucketPhotobucket

Photobucket

 

23:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 06 marca 2009
Esperanto w opinii klubowiczów

Dla nas używanie esperanta to wielka przyjemność. Jeszcze większą przyjemnością jest dla nas możliwość brania udziału w czwartowych spotkaniach klubowych w Resursie Obywatelskiej. Dzięki językowi esperanto kontaktujemy się z przyjaciółmi w różnych krajach i na różnych kontynentach naszego globu, najczęściej poprzez Internet. Esperanto uważamy za doskonałe narzędzie przyjaźni i współpracy pomiędzy ludźmi posługującymi się różnymi językami ojczystymi.

Por ni la uzado de Esperanto estas granda feliĉo. Dank' al Esperanto ni havas amikojn en diversaj landoj de nia terglobo. Plej ofte ni uzas interreton por skribi al ili mesaĝojn. Esperanton ni aprezas kiel la plej bonan ilon por amikeco kaj kunlaboro inter la homoj uzantaj diversajn lingvojn.

znaczek

21:11, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 marca 2009
Co to jest ESPERANTO?

Esperanto to język:

Międzynarodowy

Esperanto jest użyteczne głównie w komunikacji pomiędzy ludźmi różnych narodowości, w sytuacji kiedy nie posiadają oni wspólnego ojczystego języka.

Łatwy

Dzięki strukturze i konstrukcji języka dużo prościej jest opanować esperanto w porównaniu z jakimkolwiek innym językiem obcym.

Żywy

Esperanto podlega ewolucji i "żyje" tak samo jak inne języki. Pozwala wyrażać wszystkie aspekty myśli i uczuć człowieka.

Neutralny

Esperanto nie należy do jakiegoś konkretnego narodu albo kraju i dlatego funkcjonuje jako język neutralny.

Równy

Używając esperanta ma się poczucie równości z rozmówcą (z językowego punktu widzenia), inaczej niż na przykład rozmawiająć po angielsku z rodowitym Anglikiem.

 

ImageHost.org

 

 

22:54, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 27 lutego 2009
Nowe założenia

W pierwotnym założeniu, ten blog miał być adresowany do osób poszukujących informacji o lokalnym ruchu esperanckim, czyli do nieesperantystów. Po pewnym czasie zaczęliśmy odbierać sygnały mówiące o tym, że również radomscy esperantyści chętnie czytają wszelkie wpisy. Ten fakt mobilizuje nas do tworzenia wpisów również w esperanto.

Zapraszamy internautów do podzielenia się swoimi uwagami na temat zawartości naszych wpisów, które można umieścić w komentarzach lub pisząc na nasz adres emailowy: esperanto.radom@op.pl


Laŭ niaj intencoj, tiu ĉi paĝaro estis direktita al poloj serĉantaj iun ajn informon koncerne de nia loka agado. Post iu tempo evidentiĝis, ke ankaŭ radomaj gesamideanoj volonte legas niaj enskriboj. Do ni decidis fari enskribojn dulingvajn (ankaŭ en Esperanto). Ni kore invitas ĉiujn legantojn por sendi al ni siajn opiniojn koncerne de tiu ĉi paĝaro.

Oni povas ankaŭ skribi rekte al nia retadreso: esperanto.radom@op.pl

20:53, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 24 lutego 2009
SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO 16-22.02.2009 j.

Preskaŭ ĉiuj scias, ke la lasta plena semajno de februaro estas festata en Esperantujo kiel la Semajno de Internacia Amikeco. Ĝia ĉefa celo estas plivigligi amikajn kontaktojn inter gesamideanoj de diversaj landoj. Ankaŭ niaj geklubanoj dediĉis sian atenton al tiu grava temo dum lasta renkonto la 19-an de februaro. La kunveno estis des pli amuza kaj interesa, ĉar la lasta ĵdo estis samtempe festata kiel t.n. "la grasa ĵdo".

Jam tradicie en tiu ĉi periodo ni, geklubanoj vizitas komune la urban muzeon. Same okazis ĉi-jare kaj jen la raporto, kiun preparis nia klubanino Wanda.

Raporto de vizito en muzeo.

En dimanĉo la 15-an de februaro de kuranta jaro, okaze de Semajno de Internacia Amikeco, geklubanoj de nia E-klubo vizitis la urban muzeon en Radom. En renkonto partoprenis dekkelkaj personoj. Ni rigardis artgaleriojn, ekspozicion "Lwów en 1918 jaro" kaj natursciencan ekspozicion. Ĉiuj ekspozicioj estis tre interesaj. Al ni ĉiuj, plej plaĉis naturscienca ekspozicio en kiu estis multe da eksponaĵoj: bestoj, birdoj, fiŝoj, arboj, kreskaĵoj kaj floroj. La vizito daŭris ĉirkaŭ du horojn. Ni multe interparolis kaj interŝanĝis siaj impresoj kaj observoj. Ni revenis hejmen tre kontentaj post tiu renkonto.

 

ImageHost.org

00:15, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 lutego 2009
Dzień zakochanych w klubie

W czwartek 12-go lutego obchodziliśmy w naszym E-klubie Dzień Zakochanych. Scenariusz oraz całą oprawę przygotowała nasza niestrudzona koleżanka Wanda. W spotkaniu brało udział osiem osób i wszyscy otrzymali okazjonalny słodki upominek (na zdjęciu). Były okolicznościowe wiersze i piosenki przy kawie i herbacie oraz smacznych ciasteczkach a nawet lampka wina.(To zasługa Anki Sałacińskiej). Samo spotkanie przedłużyło się aż do godziny 19-tej.
W opinii uczestników Wanda zasłużyła sobie na ogromne uznanie i wdzięczność. Dziękujemy Jej bardzo serdecznie za tak sympatyczny wieczór. /klubestro/

 

walentynki.jpg (79 KB) walentynki2.jpg (71 KB) Walentynki3.jpg (68 KB) Walentynki4.jpg (73 KB)

23:43, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »