Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 16 grudnia 2009
Zamenhof-tago, intervjuo kun ĉefo de E-klubo en Radom

En la plej populara ĵurnalo de Pollando „Gazeta Wyborcza” (Elekta Gazeto) aperis la 17-an de decembro 2009 intervjuo kun prezidanto de PEA- filio en Radom, Antoni Dorosz. Oni valoras diri, ke tiu ĉi intervjuo kongruas kaj tempe kaj enkadre kun Zamenhof-festo.

Ni elkore dankas al sinjorino redaktorino Karolina pro ŝia engaĝiĝo kaj rememoro de nobla ideo de Zamenhof – nome la Internacian Lingvon.

 

Jen la artikolo / wywiad


W jednym z najbardziej popularnych dzienników w Polsce „Gazeta Wyborcza”, w lokalnym wydaniu radomskim ukazał się 17-go grudnia br. Wywiad z szefem oddziału PZE A. Doroszem.

Warto tu nadmienić, że ten wywiad wpisuje się znakomicie pod względem czasowym w ramy obchodzonego właśnie przez wszystkie środowiska esperanckie w świecie Dnia Zamenhofa (15 grudnia). Wyrazy szczerego podziękowania należą się Pani redaktor Karolinie z radomskiej redakcji „Gazety” za jej zaangażowanie i przypomnienie tym samym szczytnych idei Zamenhofa, który stworzył dla ludzkości międzynarodowy język esperanto.

23:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 grudnia 2009
Flago de Esperanto en Google

W dniu dzisiejszym ( 15.12.2009 ) przypada 150-a rocznica urodzin twórcy języka Esperanto, L.Zamenhofa. Nie tylko esperantyści świętują ten dzień, ale również w Google zaakcentowano ten fakt. W logo tej największej wyszukiwarki internetowej umieszczono flagę esperancką. Natomiast po kliknięciu w logo Google jesteśmy przekierowywani na stronę z wynikami hasła Zamenhof.

Photobucket

Antaŭ 150 jaroj, la 15-an de decembro 1859 naskiĝis Ludoviko Zamenhof, la kreinto de ESPERANTO. Ne nur esperantistoj, sed ankaŭ Google solenas la festotagon. En la kapo de la diversaj naciaj versioj de la plej potenca serĉilo de la mondo aperas la esperanta flago.

01:39, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 14 grudnia 2009
Solena inaŭguro de ekspozicio

 

Vendrede la 11-an de decembro 2009 en urba muzeo de Radom oni lanĉis interesan ekspozicion omaĝe al prof. Benedykt Dybowski – pola sciencisto, esploristo kaj esperantisto. Nun bonvolu rigardi la fotojn. Baldaŭ ni skribos pli detale.

Photobucket Photobucket

 

W piątek 11 grudnia br. w radomskim Muzeum im J. Malczewskiego otwarto wystawę poświęconą wybitnemu, polskiemu naukowcowi i podróżnikowi prof. Benedyktowi Dybowskiemu. Dzis zamieszczamy tylko dwie fotografie. Dłuższa relacja w krótce.

00:13, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 11 grudnia 2009
Ni kultivas la moroj

 

Preskaŭ ĉiuj bone scias, ke 6-an de decembro ni celebras la tagon, en kiu sankta Nikolao disdonas donacojn. En nia E-grupo ni kultivas ĉi tiun simpatian moron, do lastan ĵaŭdon (10.12.09) ni travivis agrablan vesperon en tiu ĉi nikolaa etoso. Imagu karaj, ke nia klubanino Wanda dumvoje al la klubejo renkontiĝis kun sankta Nikolao kaj li donis al ŝi la leteron kun jena enhavo:

 

Photobucket

 

Kara Klubestro kaj karaj Gesamideanoj de E-klubo en Radom !

Mi elkore salutas vin. Bedaŭrinde mi ne povis renkonti vin la sesan de decembro, ĉar vi ne estis en klubejo tiu tage. Mi scias, ke vi ĉiuj tre bone laboras, fervore lernas la Internacian Lingvon kaj aktive disvolvas la E-movadon en via grupo. Mi tre ĝojas kaj gratulas al vi, kaj mi deziras al vi multe da sukcesojn. Hodiaŭ vi ricevos rekompencon – malgrandajn donacojn, kiuj aldonos por vi mia perantino Wanda. Ĝis la revido en venonta jaro ! Sankta Nikolao.


Poste ĉiuj ĉeestantoj ricevis porokazajn donacetojn. Ni geklubanoj elkore dankas al nia klubanino Wanda pro ŝia bonkoreco kaj engaĝiĝo.

 


Photobucket Photobucket

23:38, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 listopada 2009
Esperanto, drugi język dla każdego

Esperanto jest na pewno łatwiejsze niż inne języki. Ludzie w ponad 100 krajach posługują się tym międzynarodowym językiem. Każdego roku odbywają się setki imprez międzynarodowych: kongresy, seminaria, obozy, festiwale itp. Esperanto zawdzięcza swój rozwój szczególnie z powodu niezwykłej łatwości jego opanowania. Jest językiem logicznym i nie posiada żadnych wyjątków gramatycznych. W dobie internetu pozwala nawiązywać przyjacielskie kontakty z niemal całym światem. Dlatego warto poznać ten nietuzinkowy, piękny język. Umożliwia to w Radomiu, działający przy Resursie Obywatelskiej „Klub Esperanto”. Warto się do nas zwrócić, a udzielimy wszelkiej pomocy co do sposobów nauczenia się tego języka.

Zapraszamy na nasze spotkania w każdy czwartek, w godz. 16 – 18, właśnie w Resursie Obywatelskiej ul. J.Malczewskiego 16. Informacje udzielamy również drogą e-mailową: esperanto.radom@op.pl lub telefonicznie 605340003.


Esperanto – dobry pomysł, łatwy język!

Photobucket

11:45, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 17 listopada 2009
Ĉarma aranĝo en Gliwice

... nome la GRUPE -13 (Glivicea Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto) okazis en la tagoj 6 – 8 de novembro 2009 en silezia urbo Gliwice. Samtempe la gliviceaj esperantistoj solenis la 100 jaroj de Esperanto-movado en tiu ĉi urbo. La renkonton ĉeestis ankaŭ la ĉefo de E-klubo en Radom Antoni Dorosz.. La programo same kial ĉiam estis tre varia kaj interesa. Inter alie la ano de LKK de 94 UK en Bjalistoko Nina Pietuchowska alproksimiĝis al ni „de kuirejo” organizaj niuancoj de tiu pinta aranĝo de Esperantujo. Red. Roman Dobrzyński prelegis pri sekretoj de pola himno kaj Georgo Handzlik prezentis la monodramon „Ludoviko-Lazaro”. Dimanĉe ni vizitis la faman glivicean radiostacion. Krom tio okazis multe da aliaj programeroj.


W dniach 6-8. 11. 2009 wielu esperantystów spotkało się na kolejnej randce esperanckiej w Gliwicach (GRUPE-13). Przy tej okazji gliwiccy esperantyści uczcili setną rocznicę zorganizowanego ruchu esperanckiego w tym mieście. W spotkaniu uczestniczył również szef Klubu Esperanto w Radomiu Antoni Dorosz. Program imprezy był – jak zawsze – bardzo różnorodny i interesujący. M. in. Nina Pietuchowska z LKK w Białymstoku ciekawie przybliżyła nam „od kuchni” różne problemy związane z tegorocznym kongresem w Białymstoku. Red. Roman Dobrzyński miał prelekcję o sekretach polskiego hymnu, a Jerzy Handzlik zaprezentował świetny monodram p.t. „Ludoviko-Lazaro”. W niedzielę zwiedziliśmy słynną gliwicką radiostację, gdzie mogliśmy poznać interesujące fakty związane z prowokacją gliwicką w roku 1939. A oprócz tych wymienionych tematów odbyło się wiele innych ciekawych prezentacji.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

01:20, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 11 listopada 2009
Eksterordinara vizito

La 5-an de novembro en nia E-klubejo ni travivis raran okazon gastigi eksterlandan esperantiston. Vizitis nin japano Fujii Jasutora kiu loĝas en urbo Niŝinomiya proksime al Osaka. Li veturas tra Eŭropo kun helpo de Pasporta Servo kaj en Radom gastigis lin nia kolego ankaŭ ano de PS.

La vespero pasigis en tre kortuŝa kaj simpatia sed antaŭ ĉio en internacia etoso.


Interesująca wizyta.

W ostatni czwartek (5,11.09) mieliśmy w naszym klubie ESPERANTO ciekawą wizytę japońskiego esperantysty podróżującego po Europie przy pomocy Pasporta Servo. Był on gościem jednego z naszych kolegów. Spotkanie klubowe upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze a jednocześnie dało nam zastrzyk pozytywnej energii na rzecz dalszego upowszechniania pięknej idei języka międzynarodowego jakim jest niewątpliwie esperanto.

Photobucket Photobucket

14:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 23 października 2009
Strateto de tradicio

En septembro multe da radomaj esperantistoj ĉeestis tre interesan aranĝon preparitan pere de „Resursa Obywatelska” kaj titolitan „Strateto de tradicio”.Impona, dutaga aranĝo donis al ni neforgeseblajn impresojn. Rigardu ankaŭ kelkajn fotojn faritajn dum tiu ĉi aranĝo.

Uliczka tradycji.

We wrześniu wielu radomskich esperantystów uczestniczyło we wspaniałej imprezie przygotowanej przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu p.t. „Uliczka tradycji”. Wspaniale przygotowana impreza wywarła na nas niezapomniane wrażenia. Zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć z tej imprezy. A.D.

 

 


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

20:54, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 września 2009
94-a Universala Kongreso de Esperanto 25.07 – 01.08.2009 , Bjalistoko, Pollando

Miaj postkongresaj impresoj.

Mi unuafoje partoprenis en tiel granda kaj grava esperantista aranĝo – Unuversala Kongreso.

Mi longtempe preparigis sin al ĉi tiu grandega renkonto kun gesamideanoj el preskaŭ tuta mondo.Mi forveturis al Bjalistoko kune kun mia samklubanino Mirka K. Ni kune loĝis en studenta domo, kiu troviĝis proksime de la Kongresejo.

La kongresa programo abundis je diversaj artaj aranĝoj: koncertoj, teatraĵoj, artaj prezentadoj kiuj okazadis ne nur en kongresa centro troviĝanta en Bjalistoka Politekniko, sed ankaŭ aliloke – en kafejoj, teatroj, sur la urba placo, en parko ktp. Ĉiutage oni aperis malgrandan ĵurnalon „Kongresa Kuriero” en kiu troviĝis informoj, artikoloj kaj raportoj de pasinta tago. Ĉefaj aranĝoj okazis en grandega tendo kaj prelegoj, diskutoj, kursoj realiĝis en salonoj de Politekniko. Ĉi tie ankaŭ trovoĝis akceptejo, kongreso poŝta giĉeto, reklamaj stendoj kaj libroservo.

Liberan tempon ni destinis por ekkoni la urbon. Ni trovis, ke Bjalistoko havas multe da historiaj monumentoj, belaj preĝejoj kaj memoraĵoj ligitaj kun L. Zamenhof. Dum la tuta kongresa semajno regis gaja, agrabla kaj vere amika kaj sincera etoso. Ĉiuj esperantistoj el diversaj landoj sin ridetis, amikece salutis kaj parolis nur en Esperanto. Rapide pasis la kongresa tempo. Esperantistoj kun bedaŭro adiaŭis sin kaj adiaŭis gasteman Bjalistokon. Ĝis la venontan jaron en Havano!

Wanda W.


P.S.

La kongreson ĉeestis ankaŭ kvin aliaj esperantistoj el Radomo, do entute ses niaj geklubanoj partoprenis ĉi tiun aranĝon. Sur la subaj fotoj estas la ĉefo de E-klubo en Radomo Antoni Dorosz

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

23:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Somera paŭzo

La 25-an de junio okazis la lasta kluba kunveno antaŭ la somera paŭzo. Kvankam vetero ne estis al ni favora(forte pluvis), pro tio ĉeestis nur ses geklubanoj. Diverstemaj aferoj ligitaj kun nia agado estis tiel interesaj, ke nia diskutado daŭris tre longe, ĝis 19-a horo.

Por tiuj, kiuj ne pertoprenis tiun renkonton ni deziras bonegan someran ripozon. Ni denove renkontiĝos la unuan ĵaŭdon de septembro 2009.

Fartu bone kaj ĉiam disvastigu nian E-movadon!

Klubestro  -  Antoni Dorosz

22:08, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »