Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 11 listopada 2009
Eksterordinara vizito

La 5-an de novembro en nia E-klubejo ni travivis raran okazon gastigi eksterlandan esperantiston. Vizitis nin japano Fujii Jasutora kiu loĝas en urbo Niŝinomiya proksime al Osaka. Li veturas tra Eŭropo kun helpo de Pasporta Servo kaj en Radom gastigis lin nia kolego ankaŭ ano de PS.

La vespero pasigis en tre kortuŝa kaj simpatia sed antaŭ ĉio en internacia etoso.


Interesująca wizyta.

W ostatni czwartek (5,11.09) mieliśmy w naszym klubie ESPERANTO ciekawą wizytę japońskiego esperantysty podróżującego po Europie przy pomocy Pasporta Servo. Był on gościem jednego z naszych kolegów. Spotkanie klubowe upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze a jednocześnie dało nam zastrzyk pozytywnej energii na rzecz dalszego upowszechniania pięknej idei języka międzynarodowego jakim jest niewątpliwie esperanto.

Photobucket Photobucket

14:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 23 października 2009
Strateto de tradicio

En septembro multe da radomaj esperantistoj ĉeestis tre interesan aranĝon preparitan pere de „Resursa Obywatelska” kaj titolitan „Strateto de tradicio”.Impona, dutaga aranĝo donis al ni neforgeseblajn impresojn. Rigardu ankaŭ kelkajn fotojn faritajn dum tiu ĉi aranĝo.

Uliczka tradycji.

We wrześniu wielu radomskich esperantystów uczestniczyło we wspaniałej imprezie przygotowanej przez OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu p.t. „Uliczka tradycji”. Wspaniale przygotowana impreza wywarła na nas niezapomniane wrażenia. Zachęcam do obejrzenia kilku zdjęć z tej imprezy. A.D.

 

 


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

20:54, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 września 2009
94-a Universala Kongreso de Esperanto 25.07 – 01.08.2009 , Bjalistoko, Pollando

Miaj postkongresaj impresoj.

Mi unuafoje partoprenis en tiel granda kaj grava esperantista aranĝo – Unuversala Kongreso.

Mi longtempe preparigis sin al ĉi tiu grandega renkonto kun gesamideanoj el preskaŭ tuta mondo.Mi forveturis al Bjalistoko kune kun mia samklubanino Mirka K. Ni kune loĝis en studenta domo, kiu troviĝis proksime de la Kongresejo.

La kongresa programo abundis je diversaj artaj aranĝoj: koncertoj, teatraĵoj, artaj prezentadoj kiuj okazadis ne nur en kongresa centro troviĝanta en Bjalistoka Politekniko, sed ankaŭ aliloke – en kafejoj, teatroj, sur la urba placo, en parko ktp. Ĉiutage oni aperis malgrandan ĵurnalon „Kongresa Kuriero” en kiu troviĝis informoj, artikoloj kaj raportoj de pasinta tago. Ĉefaj aranĝoj okazis en grandega tendo kaj prelegoj, diskutoj, kursoj realiĝis en salonoj de Politekniko. Ĉi tie ankaŭ trovoĝis akceptejo, kongreso poŝta giĉeto, reklamaj stendoj kaj libroservo.

Liberan tempon ni destinis por ekkoni la urbon. Ni trovis, ke Bjalistoko havas multe da historiaj monumentoj, belaj preĝejoj kaj memoraĵoj ligitaj kun L. Zamenhof. Dum la tuta kongresa semajno regis gaja, agrabla kaj vere amika kaj sincera etoso. Ĉiuj esperantistoj el diversaj landoj sin ridetis, amikece salutis kaj parolis nur en Esperanto. Rapide pasis la kongresa tempo. Esperantistoj kun bedaŭro adiaŭis sin kaj adiaŭis gasteman Bjalistokon. Ĝis la venontan jaron en Havano!

Wanda W.


P.S.

La kongreson ĉeestis ankaŭ kvin aliaj esperantistoj el Radomo, do entute ses niaj geklubanoj partoprenis ĉi tiun aranĝon. Sur la subaj fotoj estas la ĉefo de E-klubo en Radomo Antoni Dorosz

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

23:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Somera paŭzo

La 25-an de junio okazis la lasta kluba kunveno antaŭ la somera paŭzo. Kvankam vetero ne estis al ni favora(forte pluvis), pro tio ĉeestis nur ses geklubanoj. Diverstemaj aferoj ligitaj kun nia agado estis tiel interesaj, ke nia diskutado daŭris tre longe, ĝis 19-a horo.

Por tiuj, kiuj ne pertoprenis tiun renkonton ni deziras bonegan someran ripozon. Ni denove renkontiĝos la unuan ĵaŭdon de septembro 2009.

Fartu bone kaj ĉiam disvastigu nian E-movadon!

Klubestro  -  Antoni Dorosz

22:08, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 maja 2009
Paskofesta ovo en nia E-rondo.

Dimanĉe la 26-an de aprilo post la Paskofesto geklubanoj de nia E-rondo same kiel pasintjare renkontiĝis ĉe la gastema kolegino Anjo por interdividiĝi per paskofesta ovo.

La tablo estis belege preparita kaj ornamita per koloraj ovoj, ĉokoladaj kokinoj, kokinetoj kaj floroj. En centro de la tablo staris paska ŝafeto kaj telero kun distrinĉitaj ovoj. Ĉiuj geklubanoj dividiĝis sin per ovoj kaj deziris al si ĉion bonan okaze de Pasko. Regis ĝojplena kaj reciproke bonvolema etoso.

Poste ni kantis (en Esperanto) paskajn kantojn, trinkis teon aŭ kafon, manĝis dolĉaj bongustaĵoj kaj multe interparolis kaj babilis. Vespere ni revenis hejmen.

 

U_ANI_001.jpg (63 KB)U_ANI_005.jpg (104 KB)

U_ANI_006.jpg (112 KB)U_ANI_009.jpg (120 KB)

U_ANI_017.jpg (108 KB)U_ANI_018.jpg (96 KB)

esperanto_022.jpg (50 KB)
23:56, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 04 maja 2009
Wiosenny element wystroju klubu

Pracę wykonała nasza klubowa koleżanka Wanda

 

esperanto_001a.jpg (379 KB)

22:07, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 kwietnia 2009
Lingvo por ĉiuj

Jen la titolo de intervjuo kun gvidanto de E-klubo en Radom Antoni Dorosz. La intervjuo aperis en la loka semajnĵurnalo "7dni" (7 tagoj) la 3-an de aprilo 2009. La eldonkvanto de la gazeto - 21 mil da ekzempleroj.

 

Photobucket
19:33, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 28 marca 2009
Jam printempas en nia klubejo
19:35, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 marca 2009
Skize pri nia sidejo.

Jam ekde kelkaj jaroj nia sidejo troviĝas en gastema kulturdomo "Resursa Obywatelska" str. J.Malczewskiego 16, kaj tie ni okupas negrandan ĉambreton (t.n. vestejo) por kunvenado. Ni kunvenas regule, en ĉiu ĵaŭdo je la 16.oo horo. En nia ejeto estas nur kelkaj sidlokoj, tamen ni estas tre kontentaj kaj dankemaj al ĉefoj de kulturdomo. Malgraŭ ne tro favoraj kondiĉoj, ni penas per niaj agoj pravigi la sencon de nia ekzisto. Ekzemple hodiaŭ nia renkonto havis kelkaj programeroj. Ni legis kaj tradukis interesan recenzon de la libro "Reala homo en homa realo" de T.Chmielik. Krom tio okazis la vica leciono surbaze de lernolibro "Esperanto laŭ rekta metodo". Ankaŭ okazis la trarigardo de E-gazetaro. Kiel aldonaĵo, jam post la finita kunveno ni havis la eblecon rigardi du interesaj artgalerioj. Oni valoras viziti la E-klubejon!

Już od paru lat siedziba naszego klubu znajduje się w gościnnej Resursie Obywatelskiej przy ul. J.Maczewskiego 16 i tam też mamy do dyspozycji niewielkie pomieszczenie zwane "garderobą" gdzie odbywają się nasze spotkania. A spotykamy się w każdy czwartek o godz. 16-tej. W naszej salce klubowej jest zaledwie kilka miejsc siedzących, ale na nasze obecne potrzeby jest to w zupełności wystarczające, za co jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji "Resursy". W tych warunkach jakie mamy do dyspozycji, staramy się poprzez nasze działania uzasadniać sens naszego istnienia. Dla przykładu, nasze dzisiejsze spotkanie składało się z tłumaczenia na język polski ciekawej recenzji książki o R.Kapuścińskim autorstwa T.Chmielika. Ponadto odbyła się kolejna lekcja esperanta na bazie podręcznika "Esperanto metodą bezpośrednią". Był też przegląd aktualnych czasopism esperanckich. Na zakończenie obejrzeliśmy dwie interesujące wystawy (plastyczna i fotograficzna) w galeriach "Resursy".

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket
00:05, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 marca 2009
Tago de virinoj

La 8-a de marto - Internacia Tago de Virinoj. Dum nia lasta kluba renkonto, krom jam tradicia programo (lingvaj ekzercoj) ni ankaŭ festis la Tagon de Virinoj. Jen kelkaj fotografaĵoj faritaj en klubejo.

 PhotobucketPhotobucket

Photobucket

 

23:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »