Liczniki odwiedzin

RSS
sobota, 17 września 2011
Esperanto.

Radomscy esperantyści rozpoczęli nowy sezon swojej działalności klubowej.Przypomnę, że nasze spotkania klubowe odbywają się w każdy czwartek w Resursie Obywatelskiej, ul. J.Malczewskiego 16. Zapraszamy w godz. 16 - 18


22:30, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 13 września 2011
Radomaj esperantistoj agadas.

En la tagoj 10-11 de septembro 2011j. okazis en Radom la vica tre iteresa aranĝo "Strateto de tradicio". La aranĝon preparis la kulturdomo Resursa Obywatelska (Civitana Klubejo) kaj la duan fojon ni, esperantistoj (danke al la zorgo de nia klubestro A. Dorosz) havis la eblecon por promocii nian ideon kaj la lokan E-agadon. En nia E-stando ni provis montri nian kluban laboron kaj samtempe informi la geurbanojn pri nia ekzisto kaj nia preteco por proponi Esperanton al ĉiujn ekinteresitajn personojn. Niaj deĵorantaj geklubanoj tre lerte kaj interese informis la amason de preterpasantoj pri nia kluba laboro, eblecoj pri interkompreniĝo pere de Esperanto, kaj ĝenerale ili promociis la Internacian Lingvon. Ĉu sukcese? Ni ekvidos. Estas la fakto, ke dum la du tagoj ni disdonis grandan kvanton de E-reklamiloj (flugfolioj). Okazis interesaj interparoloj. Do, ni estas kontentaj, kaj ni estas certaj, ke ni faris bonan laboron por reklami Esperanton en mia urbo.

19:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 września 2011
Nova, kluba jarsezono.

Ĵaŭde, la unuan de septembro 2011j. okazis en nia E-klubejo la unua, postferia laborkunveno. Mi substrekas labor', ĉar fakte ĉeestis ĉiuj estraranoj de nia E-filio kaj iom de geklubanoj. Nia ĉefa tasko estis prepari almenaŭ skize la laborplanon por la venonta periodo. Naskiĝis kelkaj interesaj proponojn.Mi nur estas certa, ke nia ĉefa tasko t.e. - disvastigi la E-on, estos por ni kiel granda forto por labori pli intense en nia loka medio.

1-go września (w czwartk) odbyło się pierwsze powakacyjne, robocze spotkanie klubowe. Podkreślam tu słowo robocze, ponieważ w spotkaniu brali udział wszyscy członkowie zarządu oddziału PZE, oraz inni klubowicze.

Naszym głównym zadaniem było przygotowanie ramowego programu działalności na najbliższy okres. Padło kilka propozycji godnych rozważenia.

Niezmiennym pozostaje fakt, że naszym głównym zadaniem jest popularyzowanie esperanta w naszym lokalnym środowisku.

21:57, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »