Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 22 września 2010
Ni invitas! Zapraszamy!

Po przerwie wakacyjnej powróciliśmy do naszych stałych spotkań klubowych. Są tu jednak drobne korekty, na które chcemy zwrócić uwagę. I tak: w Resursie Obywatelskiej przy ul. J. Malczewskiego 16 odbywają się jak zwykle spotkania członków oddziału Polskiego Związku Esperantystów w każdy czwartek od godziny 16.00. Natomiast w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. A.Struga 1 spotykamy się w każdy poniedziałek w godzinach 11.00-13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich esperantystów jak równiez sympatyków języka międzynarodowego, a szczególnie mile bedą widziani goście odwiedzający nasze miasto.

Kontakt z nami / kontakto kun ni:

tel: 605 340 003

e-mail: esperanto.radom@op.pl


Post somera paŭzo okazas jam regule niaj klubaj kunwenoj. En Resursa ĉe la str. J. Malczewski 16 ni renkontiĝas en ĉiu ĵaŭdo je la 16-a horo. Kaj en la Centro de Neregistritaj Organizaĵoj - str. A. Struga 1 ni invitas en ĉiu lundo de 11-a ĝis 13-a horo. Precipe ni invitas alilokanojn. Pli detalaj informoj vi ricevos de ni - vidu supre.

Photobucket Photobucket

23:12, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 17 września 2010
Hispanoj en Radomo

Nasze miasto odwiedziła liczna, bo ok. 60-cio osobowa grupa Hiszpanów, uczestników Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Warszawie. Dlaczego o tym piszę? Kiedy w 2004 roku brałem udział w Europejskim Kongresie Esperantystów w Bilbao zauważyłem, że społecznośc esperancka w tym kraju jest bardzo prężna. Zazdrościłem im tego. A tak na marginesie jestem ciekaw, czy w tej grupie sportowców są jacyś esperantyści?


Nian urbon visitis lastatempe preskaŭ 60-persona grupo de hispanoj, partoprenantoj de Eŭropaj Someraj Specialai Olimpikaj Ludoj, kiuj okazos baldaŭ en Varsovio. Pro kio mi skribas pri tio? Jen en 2004 jaro mi ĉeestis la Eŭropunian Esperanto-Kongreson en Bilbao. Tiam mi konstatis, ke E-movado en Hispanio estas tre vigla. Mi estis enviema pri tio. Sed interese, ĉu enkadre de tiu sporta grupo estas eble ankaŭ esperantistoj?

Photobucket Photobucket Photobucket

00:34, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 września 2010
Uliczka Tradycji 2010 w Resursie.

Już po raz trzeci odbyła się w dniach 11 - 12 września wspaniała impreza przygotowana przez Resursę Obywatelską p.t. Uliczka Tradycji. Tegoroczna wyprawa w lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku nosiła hasło Za mundurem panny sznurem.

Jako radomski Klub Esperanto - po raz pierwszy braliśmy czynny udział w tej imprezie. Przez dwa dni funkcjonowało nasze stoisko promujące esperanto. Natomiast na zakończenie imprezy nasz klubowy duet wokalny (J.Buksińska i A.Dorosz) brał udział w specjalnym koncercie p.t. Już nigdy ... przeboje dwudziestolecia międzywojennego śpiewane przez znanych radomian. Nasi artyści zaśpiewali znakomicie popularny szlagier H. Ordonówny p.t. Św. Antoni w języku esperanto przed licznie zgromadzoną publicznością radomską.

Jam trian fojon okazis en nia urbo grandega aranĝo preparita pere de kulturdomo "Resursa Obywatelska" (Civitana Klubejo) sub la titolo La strateto de tradicio. Dum du tagoj (sabato kaj dimanĉo) nia loka E-klubo ankaŭ aktive ĉeestis por promocii Esperanton. Je la fino de tiu ĉi aranĝo, do dimanĉvespere nia kluba kanta dueto prezentis dum speciala koncerto la kanton sub la titolo Sankta Antono en Esperanto. Multnombra radoma publiko havis eksterordinaran okazon por ekaŭdi internacian lingvon - Esperanton.

Photobucket PhotobucketPhotobucket

14:00, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »