Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 16 września 2009
94-a Universala Kongreso de Esperanto 25.07 – 01.08.2009 , Bjalistoko, Pollando

Miaj postkongresaj impresoj.

Mi unuafoje partoprenis en tiel granda kaj grava esperantista aranĝo – Unuversala Kongreso.

Mi longtempe preparigis sin al ĉi tiu grandega renkonto kun gesamideanoj el preskaŭ tuta mondo.Mi forveturis al Bjalistoko kune kun mia samklubanino Mirka K. Ni kune loĝis en studenta domo, kiu troviĝis proksime de la Kongresejo.

La kongresa programo abundis je diversaj artaj aranĝoj: koncertoj, teatraĵoj, artaj prezentadoj kiuj okazadis ne nur en kongresa centro troviĝanta en Bjalistoka Politekniko, sed ankaŭ aliloke – en kafejoj, teatroj, sur la urba placo, en parko ktp. Ĉiutage oni aperis malgrandan ĵurnalon „Kongresa Kuriero” en kiu troviĝis informoj, artikoloj kaj raportoj de pasinta tago. Ĉefaj aranĝoj okazis en grandega tendo kaj prelegoj, diskutoj, kursoj realiĝis en salonoj de Politekniko. Ĉi tie ankaŭ trovoĝis akceptejo, kongreso poŝta giĉeto, reklamaj stendoj kaj libroservo.

Liberan tempon ni destinis por ekkoni la urbon. Ni trovis, ke Bjalistoko havas multe da historiaj monumentoj, belaj preĝejoj kaj memoraĵoj ligitaj kun L. Zamenhof. Dum la tuta kongresa semajno regis gaja, agrabla kaj vere amika kaj sincera etoso. Ĉiuj esperantistoj el diversaj landoj sin ridetis, amikece salutis kaj parolis nur en Esperanto. Rapide pasis la kongresa tempo. Esperantistoj kun bedaŭro adiaŭis sin kaj adiaŭis gasteman Bjalistokon. Ĝis la venontan jaron en Havano!

Wanda W.


P.S.

La kongreson ĉeestis ankaŭ kvin aliaj esperantistoj el Radomo, do entute ses niaj geklubanoj partoprenis ĉi tiun aranĝon. Sur la subaj fotoj estas la ĉefo de E-klubo en Radomo Antoni Dorosz

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

23:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »