Liczniki odwiedzin

RSS
poniedziałek, 30 maja 2011
Prawie kanikuła.

Dzisiaj tj. 30.05.2011 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się (prawdopodobnie) przedostatnie aktywne spotkanie radomskich esperantystów. Frekwencja była zadowalaląca (siedem osób) a założony program został zrealizowany. Większość naszych koleżanek ma już sprecyzowane plany wakacyjne. A to wyjazdy do miejscowości letniskowych, inne mają w planie udział np. w Nadbałtyckiej Wiośnie Esperanckiej w Mielnie a jeszcze inne wyprawy na zagraniczne imprezy esperanckie, które proponuje biuro turystyczne ESPERANTORUR w Bydgoszczy. No nie da się ukryć,  kanikuła przed nami.

Życzę wszystkim naszym klubowiczom wiele atrakcyjnych i ciekawych imprez esperanckich!

Hodiaŭ okazis plej verŝajne antaŭlasta renkonto de radomaj geesperantistoj en la Centro de Neregistaraj Organizaĵoj en Radom. Ĉeestis sep personoj kaj ni tre laboreme pasigis la tempon. Multe de niaj geklubanoj havas jam libertempajn planojn kaj iom post iom ili forestas nian urbon. Mi deziras al ili agrablan kaj fruktodonan someran ripozon. Ni denove renkontiĝos en septembro kun novaj forto kaj energio. Agrablan ripozon!

19:35, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 24 maja 2011
Esperanto w Radomiu.

Dzisiaj tj. 23.05.2011 odbyło się w COP kolejne, robocze spotkanie radomskich fanów międzynarodowego języka ESPERANTO. Jadwiga Woźniak i Wanda Wojsław przygotowały doskonały materiał dydaktyczny.

Była też relacja naszych klubowiczek, które brały udział w Krajowym Kongresie Esperantystów, jaki  odbył się w Nowym Sączu. Warto nadmienić, że ich wspomnienia były bardzo pozytywne i dopingujące pozostałych uczestników spotkania do brania udziału w podobnych imprezach.

 

Nia hodiaŭa laborrenkonto estis tre interesa. Niaj E-instruistinoj preparis, kiel kutime valoran programeron. Krom tio okazis kurta raporto koncerne de Tutpollanda E-kongreso kiu okazis en Nowy Sącz. La E-etoso kunigis ĉiujn ĉeestantojn. Tutcerte Esperanto estas valora lingvo por niaj radomaj samideanoj.

00:13, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 09 maja 2011
Nowy zarząd PZE

W dniach 7-8 maja 2011 odbył się w Nowym Sączu Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Esperantystów, gdzie wybrano nowy Zarząd PZE w następującym składzie:

1.Arkadiusz Zyczewicz

2.Barbara Pietrzak

3.Zofia Śmistek

4.Agnieszka Mozer

5.Mirosława Mazur

6.Anna Magier

7.Władysława Kujaczyńska

8.Paweł Fischer-Kotowski

 

  Nowemu Zarządowi życzmy wielu sukcesów!

http://esperantoradom.blox.pl/

esperanto.radom@op.pl

10:22, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 maja 2011
Oni valoras ekkoni Esperanton!

Esperanto, to w Radomiu ponad stuletnia tradycja. Nasza działalność klubowa jest kontynuacją naszych poprzedników.

A spotykamy się systematycznie, w każdy czwartek, w "Resursie Obywatelskiej" przy ul. J.Malczewskiego 16 w godz . 16.00 - 18.00 .Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane poznaniem języka międzynarodowego ESPERANTO!

Esperanto jest dorobkiem kultury polskiej!

http:esperantoradom.blox.pl/

esperanto.radom@op.pl

22:14, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »