Liczniki odwiedzin

RSS
poniedziałek, 29 kwietnia 2013
Ni estas aktivaj. Jesteśmy aktywni.

Jam ekde oktobro de la pasinta jaro daŭras la E-kurso por kelkpersona grupo. Instrui Esperanton estas nia devigo, kaj ni faras tion kun granda plezuro, des pli, ke ĉiam estas la sufiĉe granda grupo kiun oni valoras ekkoni kun Esperanto. Per tiu ĉi maniero ankaŭ pligrandiĝas la nombro de niaj, postaj E-klubanoj.

My, radomscy esperantyści staramy  się być aktywni, na miarę naszych możliwości. Od pażdziernika, trwa kurs esperanta dla kilkuosobowej grupy. Nauczanie esperanta jest naszym, statutowym obowiązkiem. Robimy to z ogromną przyjemnością. Jesteśmy wciąż gotowi do zaprezentowania naszej oferty osobom zainteresowanym poznaniem wspaniałego języka ESPERANTO!  Zapraszamy! Ni invitas vin!

esperanto.radom@op.pl

http://esperantoradom.blox.pl/

20:52, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
sobota, 20 kwietnia 2013
33-a Pola Esperanto-Kongreso

Kongresa temo: "Julian Tuwim - De Esperanto ĝis gloro"

Ĉefa Estraro de Pola  Esperanto Asocio kaj la Lodza Filio de PEA organizas la 33-an Polan Esperanto-Kongreson en la tagoj 28.06 - 30.06.2013 kiu okazos en Lodzo. Pli da informojn vi trovos (kaj ricevos) sub la jena adreso:

PEA-Filio en Lodzo,retadreso: rk-lodzo@poczta.wp.pl

 

Kolejny 33 Kongres Polskich Esperantystów odbędzie się w Łodzi, w dniach 28.06.13 - 30.06.13. Szczegółowe informacje można zdobyć pod adresem:

rk-lodzo@poczta.wp.pl

Vi ankaŭ povas skribi al: esperanto.radom@op.pl

18:59, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 kwietnia 2013
Esperanto movado ne nur en Radom.

ęęłęóLa esperanto-movado estas vi kaj vi kaj vi kaj mi

Vi eble pli ol unufoje pensis: Tion UEA devus fari! Kial la landa asocio ne faras tion? Kiel se UEA kaj la landa asocio estus io ie for, al kio oni povus doni ideojn kaj taskojn kaj atendi, ke per tio io okazos.
En tiu rilato UEA kaj la landa asocio ne ekzistas.
Kiel mi diras en la titolo, la esperanto-movado estas vi kaj viaj kamaradoj en la klubo, kaj kamaradoj en aliaj kluboj kaj ankaŭ tiuj,
kiuj ne apartenas al iuj kluboj. La esperanto-movado estas vi kaj mi. Tial, kiam vi pensas: UEA povus fari tion, vi unuavice ankaŭ pensu: mi povus fari tion. Miaj kamaradoj povus fari tion. Aliajn fojojn vi eble pensas: ili en Roterdamo, ili en la ĉefurbo, kaj verŝajne per tio pensas la estrarojn. Ekzistas ja iuj "ili en Roterdamo, ili en la ĉefurbo", sed tio estas samtempe ordinaraj membroj, kun la diferenco, ke ili dediĉas iom da sia tempo - apud la tempo, kiun ili dediĉas al siaj kluboj - ankaŭ al tutlanda kaj internacia agadoj.
Ofte oni aŭdas plendojn, ke nenio aŭ nur malmulto okazas. Ili estas
plej ofte pravaj plendoj. Sed kiam vi plendas, demandu vin mem, ĉu via kontribuo, ke io okazu, estis sufiĉa. Neniu postulas de vi, ke vi faru la neeblon, nur la etan parton, per kiu vi kiel esperantisto povus helpi. El kio tiu via helpo konsistu, dependas de vi mem: de viaj kapabloj, via tempo, viaj ekonomiaj rimedoj. Jes ja, ankaŭ ili. ĉar sen ili eĉ simplan leteron oni ne povas sendi, des malpli broŝuron aŭ lernolibron. Ne nur la esperanto-movado estas vi kaj vi kaj vi kaj mi; ankaŭ la esperanto-agado estas la sumo de via kaj via kaj mia agadoj.

 21:11, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 kwietnia 2013
Kolejna inicjatywa społeczności esperanckiej.

Jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej jest równość języków i kultur. Z powodu dużej liczby oficjalnych języków (23) bywa jednak trudno respektować tę zasadę. Język angielski jest obecnie bardziej uprzywilejowany niż pozostałe języki. Na przykład, jest to jedyny oficjalny język Europejskiego Banku Centralnego. Osoby nie znające tego języka mogą zatem napotykać na liczne utrudnienia. Wybierz neutralny i łatwy do nauczenia język ESPERANTO na język Unii Europejskiej. W ten sposób możesz pomóc uczynić pierwszy krok ku przywróceniu równości językowej Europy. Posługiwanie się językiem esperanto pozwoliłoby, w duchu demokracji, na prowadzenie debat, w których językowa pozycja żadnej ze stron nie byłaby uprzywilejowana. Co więcej, według raportu Grin, wspieranie nauki esperanta zamiast angielskiego pozwoliłoby na zaoszczędzenie 25 miliardów euro rocznie, ponieważ esperanto jest szacunkowo pięć do dziesięciu razy łatwiejsze niż inne języki.

Esperanto językiem Unii Europejskiej

My, obywatele Europy i świata zwracamy się z petycją o uczynienie esperanta 24. językiem Unii Europejskiej, dla Europy bardziej demokratycznej, ceniącej i respektującej równość kulturową i językową. Wybranie esperanta może być kolejnym istotnym krokiem w konstruowaniu wspólnej Europy.

Głosuj za językiem ESPERANTO:

http://www.avaaz.org/en/petition/Esperanto_langue_officielle_de_IUE

fonto:AVAAZ.org

23:55, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 01 kwietnia 2013
Neniam perdu kuraĝon!

Se vi ne povas flugi, kuru,

Se vi ne povas kuri, iru.

Se vi ne povas iri, rampu.

Sed neniam haltu!

Neniam malsupren, ĉiam supren!

 

Por promocii ESPERANTON!

 

esperanto.radom@op.pl

13:47, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »