Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 30 marca 2011
Wanda kaj Jadwiga aktivas!

Ne ĉiam mi trovas la tempon por partopreni lundajn E-lecionojn kiuj okazadas en la Centro de Neregistaraj Organizaĵoj en Radom.Sed, se mi jam havas la ŝancon por ĉeesti, mi trovas, ke niaj du esperantistinoj-gvidantinoj, nome Wanda Wojsław kaj Jadwiga Woźniak en tre interesa formo instruas Esperanton. Atestas tion ankaŭ la alta ĉeesto de gekursanoj.Averaĝe mi vidas po ĉ. dek personoj partoprenantaj la lecionon. Do gratulojn al Wanda kaj Jadwiga pro ilia engaĝiĝo kaj sukcesojn en Via poresperanta laboro !

Czas nie pozwala mi na to, aby brać udział we wszystkich spotkaniach, jakie odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu.Lecz kiedy już trafia mi się możliwość, aby uczestniczyć w tych zajęciach konwersacyjnych, to jestem pełen podziwu i uznania dla naszych koleżanek Wandy Wojsław i Jadwigi Woźniak, które przygotowują od strony merytorycznej a później realizują te lekcje.Zauważyłem, że średnio ok. 10 osób aktywnie uczestniczy w tych zajęciach. Już sam fakt wysokiej frekwencji - jak na nasze warunki - świadczy o tym, że sposób prowadzenia tych konwersacji jak i odpowiedni dobór materiału został zaakceptowany przez uczestników tych poniedziałkowych spotkań. Serdeczne gratulacje dla Wandy i Jadwigi !

Photobucket Photobucket Photobucket

23:24, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 marca 2011
Kio ankaŭ krom tiu ĉi blogo?

Hodiaŭ mi intencas iom diri, por reklami nian lokan E-agadon.Mi konas kelkaj gesamideanoj, kiuj opinias, ke oni ne bezonas disvastigi Esperanton, ĉar ĝi disvastiĝas per si mem ne bezonante reklamilojn.Mi pensas tute kontraŭe.

Mi konas esperantistoj, kiuj uzas Intereton por ekz. interparoli en Esperanto, kaj ili ne volas partopreni klubajn kunvenojn aŭ iuj ajn E-eventoj.Ili diras, ke por ili nur la uzado de Esperanto per la komputila reto sufiĉas. Sed ĉu vere?

Ĝuste pro tio mi decidis ies ekstari (lanĉi) nian kluban E-blogon.Lastatempe mi faris pluan paŝon koncerne de Interreto.Nome mi aliĝis al Ipernity-paĝoj verkante la enhavon en Esperanto kaj ankaŭ mi provas reklami nian lokan E-agadon pere de Fejsbuko kaj Twitter.

Do mi invitas la retuzantojn por helpi al mi kaj ekz. en Fejsbuko, per alklaki "mi ŝatas tion".Ĉe Fejsbuko vi trovos min:

pl-pl.facebook.com/pages/Esperanto-Radom/

Reagu, mi petas kaj antaŭdankon. Amike - A.Dorosz

 


 


23:59, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 17 marca 2011
Iom pli... (nia komento)

Kiel mi jam skribis hieraŭ, la 15-an de marto 2011 en urba oficejo de Radom okazis solenaĵo ligita kun enmanigo de premioj post la finita konkurso titolita "Bonaj Praktikoj 2010". La konkurso estis direktita precipe al agantaj en nia urbo neregistaraj organizaĵoj. Konkurson aliĝis 17 grupoj (organizaĵoj). Nia E-grupo estis premiita pere de duagrada premio (altkvalita fotilo). Ni tre ĝojas pro tiu ĉi premio, des pli, ke tiel granda agrablaĵo kaj distingo atingis nin unuafoje de urbofica flanko. Samtempe ni ricevis inspiron por plua, pli forta agado sur nia loka medio.

22:05, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 marca 2011
Nagroda w konkursie.

W dniu 15 marca 2011 odbyła się w Radomiu uroczysta Gala wręczenia nagród w piątej już edycji konkursu "Dobre Praktyki 2010".Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Radomia adresowany był do organizacji i innych podmiotów pozarządowych naszego miasta. Zgłoszono 16 wniosków, w tym również nasz wniosek przygotowany pod kierownictwem kol. A.DoroszaJest nam miło poinformować, że Kapituła Konkursu przyznała nam jedno z dwóch wyróżnień z uzasadnieniem:

Polski Związek Esperantystów Oddział w Radomiu za projekt "Inicjatywa adresowana do osób zainteresowanych poznaniem esperanta i propagowania jego szczytnych idei"

Nagroda, to cyfrowy aparat fotograficzny.

 

więcej informacji: na stronie miasta

 

La 15-an de marto 2011 en Radom oni solene anoncis la rezultojn de konkurso por Neregistaraj Organizaĵoj. Nia loka E-klubo ĉeestis ĝin kaj ni gajnis la duan premion el inter la 16 aliĝitaj organizaĵoj.

 

Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket

00:30, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 13 marca 2011
Petycja.

Wielka prośba:
Wejdź na stronę petycji, przeczytaj i jak uznasz, że warto ją
poprzeć, to podpisz.

http://www.petycjeonline.pl/petycja/petycja-w-sprawie-nauczania-jezykow-obcych-w-szkol ach/229

21:37, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 03 marca 2011
Grasa ĵaŭdo / Tłusty czwartek.

Hodiaŭa ĵaŭdo, kiel jam la lasta ĵaŭdo de karnavala periodo estas nomata en la pola kulturo kiel "la grasa ĵaŭdo". Tiun ĉi tagon, en tuta nia lando regas la fritkuko. Do, la fritkuko ankaŭ troviĝis hodiaŭ sur la tablo en nia E-klubejo. Kompreneble estis ankaŭ aliaj dolĉaĵoj. Nia klubejo estis plenplena de geklubanoj, kiuj alvenis por omaĝi tiun nekutiman tagon. Okazis lingvaj ekzercoj, kantado kaj regis tre amikeca etoso.

Zgodnie z wielowiekową tradycją, która nakazuje, aby w sposób szczególny zaakcentować ostatni czwartek karnawału, zwany u nas "tłustym czwartkiem" na naszym dzisiejszym spotkaniu klubowym dominowały pączki, faworki i wspaniały humor. Frekwencja była znakomita. A w programie spotkania były ćwiczenia językowe, śpiewanie piosenek i jak zawsze - najnowsze informacje z naszej Esperancji.

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

23:01, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »