Liczniki odwiedzin

RSS
sobota, 28 marca 2009
Jam printempas en nia klubejo
19:35, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 marca 2009
Skize pri nia sidejo.

Jam ekde kelkaj jaroj nia sidejo troviĝas en gastema kulturdomo "Resursa Obywatelska" str. J.Malczewskiego 16, kaj tie ni okupas negrandan ĉambreton (t.n. vestejo) por kunvenado. Ni kunvenas regule, en ĉiu ĵaŭdo je la 16.oo horo. En nia ejeto estas nur kelkaj sidlokoj, tamen ni estas tre kontentaj kaj dankemaj al ĉefoj de kulturdomo. Malgraŭ ne tro favoraj kondiĉoj, ni penas per niaj agoj pravigi la sencon de nia ekzisto. Ekzemple hodiaŭ nia renkonto havis kelkaj programeroj. Ni legis kaj tradukis interesan recenzon de la libro "Reala homo en homa realo" de T.Chmielik. Krom tio okazis la vica leciono surbaze de lernolibro "Esperanto laŭ rekta metodo". Ankaŭ okazis la trarigardo de E-gazetaro. Kiel aldonaĵo, jam post la finita kunveno ni havis la eblecon rigardi du interesaj artgalerioj. Oni valoras viziti la E-klubejon!

Już od paru lat siedziba naszego klubu znajduje się w gościnnej Resursie Obywatelskiej przy ul. J.Maczewskiego 16 i tam też mamy do dyspozycji niewielkie pomieszczenie zwane "garderobą" gdzie odbywają się nasze spotkania. A spotykamy się w każdy czwartek o godz. 16-tej. W naszej salce klubowej jest zaledwie kilka miejsc siedzących, ale na nasze obecne potrzeby jest to w zupełności wystarczające, za co jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji "Resursy". W tych warunkach jakie mamy do dyspozycji, staramy się poprzez nasze działania uzasadniać sens naszego istnienia. Dla przykładu, nasze dzisiejsze spotkanie składało się z tłumaczenia na język polski ciekawej recenzji książki o R.Kapuścińskim autorstwa T.Chmielika. Ponadto odbyła się kolejna lekcja esperanta na bazie podręcznika "Esperanto metodą bezpośrednią". Był też przegląd aktualnych czasopism esperanckich. Na zakończenie obejrzeliśmy dwie interesujące wystawy (plastyczna i fotograficzna) w galeriach "Resursy".

 

 

Photobucket Photobucket Photobucket
00:05, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 marca 2009
Tago de virinoj

La 8-a de marto - Internacia Tago de Virinoj. Dum nia lasta kluba renkonto, krom jam tradicia programo (lingvaj ekzercoj) ni ankaŭ festis la Tagon de Virinoj. Jen kelkaj fotografaĵoj faritaj en klubejo.

 PhotobucketPhotobucket

Photobucket

 

23:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 06 marca 2009
Esperanto w opinii klubowiczów

Dla nas używanie esperanta to wielka przyjemność. Jeszcze większą przyjemnością jest dla nas możliwość brania udziału w czwartowych spotkaniach klubowych w Resursie Obywatelskiej. Dzięki językowi esperanto kontaktujemy się z przyjaciółmi w różnych krajach i na różnych kontynentach naszego globu, najczęściej poprzez Internet. Esperanto uważamy za doskonałe narzędzie przyjaźni i współpracy pomiędzy ludźmi posługującymi się różnymi językami ojczystymi.

Por ni la uzado de Esperanto estas granda feliĉo. Dank' al Esperanto ni havas amikojn en diversaj landoj de nia terglobo. Plej ofte ni uzas interreton por skribi al ili mesaĝojn. Esperanton ni aprezas kiel la plej bonan ilon por amikeco kaj kunlaboro inter la homoj uzantaj diversajn lingvojn.

znaczek

21:11, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 marca 2009
Co to jest ESPERANTO?

Esperanto to język:

Międzynarodowy

Esperanto jest użyteczne głównie w komunikacji pomiędzy ludźmi różnych narodowości, w sytuacji kiedy nie posiadają oni wspólnego ojczystego języka.

Łatwy

Dzięki strukturze i konstrukcji języka dużo prościej jest opanować esperanto w porównaniu z jakimkolwiek innym językiem obcym.

Żywy

Esperanto podlega ewolucji i "żyje" tak samo jak inne języki. Pozwala wyrażać wszystkie aspekty myśli i uczuć człowieka.

Neutralny

Esperanto nie należy do jakiegoś konkretnego narodu albo kraju i dlatego funkcjonuje jako język neutralny.

Równy

Używając esperanta ma się poczucie równości z rozmówcą (z językowego punktu widzenia), inaczej niż na przykład rozmawiająć po angielsku z rodowitym Anglikiem.

 

ImageHost.org

 

 

22:54, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »