Liczniki odwiedzin

RSS
wtorek, 20 grudnia 2011
Urbestro kaj NGO (NRO).

19-an de decembro okazis la jam tradicia oblata renkonto de urbestro de Radom kun delegitoj de neregistaraj organizaĵoj agantaj en nia urbo. Ni esperantistoj kaptis la okazon por transdoni al la urbestro Andrzej Kosztowniak niajn kristnaskajn kaj novjarajn bondeziroj. Flanke de urba oficejo ni ricevis belan k-diskon kun kristnaskaj kantoj (vidu la fotojn).

19-go grudnia w radomskim Urzędzie Miejskim odbyło się opłatkowe spotkanie prezydenta miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Skorzystaliśmy z okazji, aby złożyć świąteczno-noworoczne życzenia (również po esperancku) panu prezydentowi. Natomiast ze strony UM otrzymaliśmy sympatyczny upominek w postaci płyty CD ze staropolskimi kolędami. Załączone zdjęcia to potwierdzają.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
23:52, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 16 grudnia 2011
Internacia Esperanto Tago.

23:33, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 14 grudnia 2011
Zamenhof-festo.

15 grudnia to dzień szczególny dla osób znających i posługujących się językiem ESPERANTO. Data związana z dniem urodzin twórcy tego języka, dra L. Zamenhofa. Jest to dzień obchodzony w wielu środowiskach esperanckich na całym świecie jako "Dzień Książki Esperanckiej" (Tago de Esperanto-Libro), "Dzień Esperanta" (Esperanto-Tago), czy też "Święto Zamenhofa" (Zamenhof-Festo).

   Esperantyści skupieni w Radomskim Klubie Esperanto mają również w planie zaakcentowanie tego dnia w sposób szczególny. Warto tu przy okazji wspomnieć że pierwsza zorganizowana grupa esperantystów w Radomiu powstała w 1908 r. (donosi o tym ówczesne czasopismo "Pola Esperantisto"). Nadal naszym istotnym zadaniem jest informowanie o istnieniu języka międzynarodowego mieszkańców naszego miasta, zachęcanie do nauki esperanta, realizowanie spotkań klubowych oraz kursów. Zachęcamy też do śledzenia wpisów na naszym blogu i o ewentualne komentarze lub pytania dotyczące esperanta.

Kontakt z nami:  esperanto.radom@op.pl

tel: 605340003

15-an de decembro ni festos en nia E-klubejo la "Zamenhof-Feston" por omaĝi la vican naskiĝdatrevenon de la kreinto de Internacia Lingvo.

Mi volas aldoni ĉe okaze, ke nia loka Esperanto-Societo estis fondita en 1908 j. Nune ni agadas kiel la loka filio de Pola Esperanto Asocio. Nia ĉefa tasko estas diskonigi la Esperanton en nia urbo Radom, stimuli ĝian uzadon kaj organizi kluban agadon kaj laŭbezone kursojn.

Ni do invitas vin esplori nian blogaĵon, kaj ne hezitu kontakti nin por scii pri niaj aktivaĵoj. Viaj eventualaj rimarkoj skribu al nia ret-adreso:

esperanto.radom@op.pl

00:45, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »