Liczniki odwiedzin

RSS
piątek, 24 grudnia 2010
Życzenia - Bondeziroj

Radosnych zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia - życzą radomscy esperantyści!

Ĝojan kaj sanan Kristnaskofeston - deziras geesperantistoj el Radom!

Photobucket Photobucket

22:21, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 19 grudnia 2010
Zamenhof-festo

La 16-an de decembro okazis la lasta ĉi jara renkonto en nia klubejo. Simile kiel la tuta Esperantujo, ankaŭ ni festis la Zamenhof-tagon. Okazis prelegoj, kantoj kaj amikeca babilado. Por prepari tiun feston, multe helpis al ni nia klubanino Wanda Wojsław. Ni elkore dankas al ŝi pro ŝiaj zorgoj kaj laboremo.

Photobucket

23:30, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 grudnia 2010
Spotkanie z prezydentem - renkonto kun urbestro

Hodiaŭ la 14-an de decembro okazis en Urba Oficejo la antaŭfesta renkonto ĉe oblato por delegitoj de neregistaraj organizoj en Radom. Invitis nin urbestro, s-ro Andrzej Kosztowniak. Alvenis pli ol cent da personoj kaj ankaŭ kelkaj niaj geklubanoj.Valoras aldoni, ke ni unuafoje ĉeestis la similan aranĝon.Kompreneble ni ne perdis la okazon kaj ni bondeziris al urbestro, vicurbestro kaj aliaj gravuloj uzante Esperanton kun samtempa traduko al la pola.Iliaj reagoj estis tre agrablaj kaj kelkaj diris: "kiel belege sonas Esperanto!".

Dzisiaj odbyło się w Urzędzie Miejskim w Radomiu przedświąteczne spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie zorganizował prezydent miasta, Pan Andrzej Kosztowniak. Sala konferencyjna Urzędu wypełniona była po brzegi, a w tym kilkuosobowa delegacja radomskich esperantystów. Warto tu nadmienić, że po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tego typu spotkaniu.Oczywiście wykorzystaliśmy okazję i nasze życzenia składane prezydentowi, pani wiceprezydent oraz innym przedstawicielom Urzędu były w języku esperanto z jednoczesnym tłumaczeniem na polski. Miło nam było usłyszeć m.in. tekie reakcje jak np. " jak to pięknie brzmi".

 

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

22:05, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
Prelego pri Ĉinio

La lastan ĵaŭdon (9 de decembro) okazis en nia klubejo interesa prelego pri Ĉinio. Preparis ĝin nia klubaninoTeresa Rutkowska kiu jam la vican fojon vizitis tiun grandan, orientan landon. Ŝi interese rakontis kaj alproksimigis al ni siajn rememorojn ligitajn inter alie kun Ŝanghajo, Pekino, kaj Lhasao.


W czwartek 9 grudnia nasza koleżanka Teresa Rutkowska zaprezentowała licznie przybyłym esperantystom swoje wspomnienia z niedawno odbytej podróży do Chin i Tybetu. Była to jej kolejna wizyta w tym odległym kraju a tym razem miała okazję zwiedzić Pekin, Szanghaj (wystawa EXPO), Lhasę w Tybecie oraz kilka innych interesujących miejsc.

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

01:08, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 grudnia 2010

Informilo pri nia agado.

To warto wiedzieć

 

Podstawowa działalność radomskich esperantystów sprowadza się przede wszystkim do systematycznych spotkań klubowych.

A spotykamy sie regularnie w Resursie Obywatelskiej
przy ul. J. Malczewskiego 16 w każdy czwartek w godz 16-18.
Program tych spotkań jest dosyć różnorodny i każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz zajęć w Resursie jest prowadzona jeszcze druga forma naszej działalności. Otóż w każdy poniedziałek w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. A. Struga 1 są realizowane spotkania konwersacyjne. Zapraszamy zatem w poniedziałki do COP-u w godzinach 11-13.

I na koniec – kontakt z nami:

e-mail: esperanto.radom@op.pl

tel: 605 340 003

 

Bonvenon!

Zapraszamy!

23:33, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 07 grudnia 2010
Mikołajki w klubie

Poniedziałkowe spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych miało zgoła inny charakter niż zwykle. Było to spowodowane datą: 6 grudnia - Mikołajki. Nasza koleżanka Wanda, mile zaskoczyła wszystkich przybyłych tego dnia na kolejne spotkanie konwersacyjne. Obdarowała każdego sympatycznym upominkiem. Równiez inna klubowiczka, Jadwiga, wręczyła wszystkim własnoręcznie wykonane, piękne kartki świąteczne. Spotkanie zakończyliśmy pierwszą próbą śpiewania kolęd - oczywiście w języku esperanto.

Lunde, la 6-an de decembro kiel kutime 11-geklubanoj alvenis al la Centro de Neregistaraj Organizoj por lerni Esperanton. Sed niaj koleginoj Wanda kaj Jagviga aranĝis por ni agrablan surprizon. Ili preparis Nikolaan renkonton kun donacetoj, amuzaj rakontoj kaj kun kantado de pastoraloj. La aldonitaj fotoj montras agrablan, amikan etoson.

Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket

21:47, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 grudnia 2010
Laŭdebla aktiveco

Malgraŭ malfavora vetero indas laŭdi niajn geklubanojn pro ilia aktiva ĉeesto dum niaj klubaj renkontoj en du diversaj lokoj. Ne estas stranga por ili nek frosto nek neĝblovado. Ili persiste partoprenas en ĉiusemajnaj klubaj okupoj. La aldonitaj fotoj atestas tion

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

19:26, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »