Liczniki odwiedzin

RSS
sobota, 26 grudnia 2009
Bondeziroj - życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składają radomscy esperantyści.

Benitan Kristnaskon deziras radomaj gesamideanoj

13:43, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 20 grudnia 2009
Zamenhof-festo en nia klubejo

La 17-an de decembro okazis la lasta ĉi-jara kunveno de gesamideanoj en nia E-klubejo. Ni celebris tiu tage la Zamenhof-feston. En programo estis porokaza prelageto kaj dum amuza parto ni iom kantis babilis kaj imagu, ke ankaŭ botelo da vino esperantistĝis. Kelkaj geklubanoj ricevis novproduktitan kluban insignon. Ĉi tion montras fotogalerio.

W czwartek 17-go grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie klubowe. Zaakcentowaliśmy w sposób szczególny obchodzony w całym świecie esperanckim Dzień Zemenhofa. W programie była krótka prelekcja, wspólne śpiewanie piosenek oraz kolęd a nawet butelka wina, która znalazła się na stole również miała esperancki akcent. Kilkoro klubowiczów otrzymało świeżo wyprodukowany znaczek klubowy. Wszystko to zostało utrwalone na załączonych zdjęciach

 

Photobucket Photobucket

Photobucket PhotobucketPhotobucket

20:37, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 grudnia 2009
Zamenhof-tago, intervjuo kun ĉefo de E-klubo en Radom

En la plej populara ĵurnalo de Pollando „Gazeta Wyborcza” (Elekta Gazeto) aperis la 17-an de decembro 2009 intervjuo kun prezidanto de PEA- filio en Radom, Antoni Dorosz. Oni valoras diri, ke tiu ĉi intervjuo kongruas kaj tempe kaj enkadre kun Zamenhof-festo.

Ni elkore dankas al sinjorino redaktorino Karolina pro ŝia engaĝiĝo kaj rememoro de nobla ideo de Zamenhof – nome la Internacian Lingvon.

 

Jen la artikolo / wywiad


W jednym z najbardziej popularnych dzienników w Polsce „Gazeta Wyborcza”, w lokalnym wydaniu radomskim ukazał się 17-go grudnia br. Wywiad z szefem oddziału PZE A. Doroszem.

Warto tu nadmienić, że ten wywiad wpisuje się znakomicie pod względem czasowym w ramy obchodzonego właśnie przez wszystkie środowiska esperanckie w świecie Dnia Zamenhofa (15 grudnia). Wyrazy szczerego podziękowania należą się Pani redaktor Karolinie z radomskiej redakcji „Gazety” za jej zaangażowanie i przypomnienie tym samym szczytnych idei Zamenhofa, który stworzył dla ludzkości międzynarodowy język esperanto.

23:25, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 grudnia 2009
Flago de Esperanto en Google

W dniu dzisiejszym ( 15.12.2009 ) przypada 150-a rocznica urodzin twórcy języka Esperanto, L.Zamenhofa. Nie tylko esperantyści świętują ten dzień, ale również w Google zaakcentowano ten fakt. W logo tej największej wyszukiwarki internetowej umieszczono flagę esperancką. Natomiast po kliknięciu w logo Google jesteśmy przekierowywani na stronę z wynikami hasła Zamenhof.

Photobucket

Antaŭ 150 jaroj, la 15-an de decembro 1859 naskiĝis Ludoviko Zamenhof, la kreinto de ESPERANTO. Ne nur esperantistoj, sed ankaŭ Google solenas la festotagon. En la kapo de la diversaj naciaj versioj de la plej potenca serĉilo de la mondo aperas la esperanta flago.

01:39, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 14 grudnia 2009
Solena inaŭguro de ekspozicio

 

Vendrede la 11-an de decembro 2009 en urba muzeo de Radom oni lanĉis interesan ekspozicion omaĝe al prof. Benedykt Dybowski – pola sciencisto, esploristo kaj esperantisto. Nun bonvolu rigardi la fotojn. Baldaŭ ni skribos pli detale.

Photobucket Photobucket

 

W piątek 11 grudnia br. w radomskim Muzeum im J. Malczewskiego otwarto wystawę poświęconą wybitnemu, polskiemu naukowcowi i podróżnikowi prof. Benedyktowi Dybowskiemu. Dzis zamieszczamy tylko dwie fotografie. Dłuższa relacja w krótce.

00:13, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
piątek, 11 grudnia 2009
Ni kultivas la moroj

 

Preskaŭ ĉiuj bone scias, ke 6-an de decembro ni celebras la tagon, en kiu sankta Nikolao disdonas donacojn. En nia E-grupo ni kultivas ĉi tiun simpatian moron, do lastan ĵaŭdon (10.12.09) ni travivis agrablan vesperon en tiu ĉi nikolaa etoso. Imagu karaj, ke nia klubanino Wanda dumvoje al la klubejo renkontiĝis kun sankta Nikolao kaj li donis al ŝi la leteron kun jena enhavo:

 

Photobucket

 

Kara Klubestro kaj karaj Gesamideanoj de E-klubo en Radom !

Mi elkore salutas vin. Bedaŭrinde mi ne povis renkonti vin la sesan de decembro, ĉar vi ne estis en klubejo tiu tage. Mi scias, ke vi ĉiuj tre bone laboras, fervore lernas la Internacian Lingvon kaj aktive disvolvas la E-movadon en via grupo. Mi tre ĝojas kaj gratulas al vi, kaj mi deziras al vi multe da sukcesojn. Hodiaŭ vi ricevos rekompencon – malgrandajn donacojn, kiuj aldonos por vi mia perantino Wanda. Ĝis la revido en venonta jaro ! Sankta Nikolao.


Poste ĉiuj ĉeestantoj ricevis porokazajn donacetojn. Ni geklubanoj elkore dankas al nia klubanino Wanda pro ŝia bonkoreco kaj engaĝiĝo.

 


Photobucket Photobucket

23:38, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »