Liczniki odwiedzin

RSS
sobota, 19 listopada 2011
Esperanto - przydatny język.

Esperanto estas planlingvo taŭga por la internacia komuniko. Oni diras, ke ĝi estas tre facila por lerni kaj permesas al vi komuniki kun homoj de la tuta mondo kaj koni ilin. Mi proponas ekkoni Esperanton! Lingvo tre valora kaj... facila!

Esperanto, język planowy (niekiedy zwany językiem sztucznym) jest znakomitym i bardzo przydatnym środkiem do nawiązania kontaktów międzynarodowych. W opinii lingwistów jest to język stosunkowo łatwy do opanowania i pozwala komunikować się z ludźmi na całym świecie, oraz ułatwia poznanie tych osób w każdej części naszego globu. Esperantyści radomscy zapraszają, zachęcają i oferują swoją pomoc osobom chcącym poznać ten język. Język przyjaźni i braterstwa, dający wszystkim ludziom równe szanse jako język demokratyczny. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres:

esperanto.radom@op.pl


21:16, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 17 listopada 2011
Kontakty

Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań klubowych padają pytania dotyczące kontaktów pomiędzy esperanckimi grupami sąsiadującymi z Radomiem. Trudno udzielić wówczas jednej wiążącej odpowiedzi. Wiadomo, że w Warszawie, Lublinie i Łodzi są aktywni esperantyści. Apelujemy zatem do w/w społeczności esperanckich o kontakt z nami w celu nawiązania przyjacielskich kontaktów.

esperanto.radom@op.pl

22:29, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 listopada 2011
Okazis antaŭ du monatoj...

10-an kaj 11-an de septembro okazis en nia urbo jam kvara aranĝo sub la titolo "Strateto de tradicio". Do, dum du someraj, varmaj tagoj ankaŭ ni, radomaj esperantistoj promociis la Internacian Lingvon por nia loĝantaro. Ni okupis specialan, oportunan standon kun diversspecaj reklamiloj kaj propagandiloj. Okazis intervjuoj por lokaj amaskomunikiloj kaj multe da interesaj interparoloj kun ĉeestantoj de tiu aranĝo.

10 - 11 września br. miała miejsce w Radomiu czwarta edycja wspaniałej imprezy p.t. "Uliczka tradycji". Specjalne stoisko radomskich esperantystów cieszyło się wielkim powodzeniem wśród osób, które odwiedziły imprezę. Były wywiady dla lokalnych mediów, ale przede wszystkim mnóstwo interesujących rozmów na temat esperanta. Przygotowane przez nas ulotki cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket
19:12, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »