Liczniki odwiedzin

RSS
środa, 24 listopada 2010
Memoro pri forpasintoj

Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny oddajemy cześć i szacunek naszym bliskim, którzy już od nas odeszli. Również w naszym klubie, na jednym z ostatnich spotkań uczciliśmy pamięć naszych zmarłych esperantystów a zwłaszcza tych, którzy odeszli w bieżącym roku. Straciliśmy dwoje długoletnich klubowiczów: śp. Janinę Godlewską i Jana Brzózka. W trakcie spotkania czytane były m.in. wiersze z tomików J. Godlewskiej (z czego niektóre w języku esperanto).


Novembre la homaro memoras pri siaj prauloj kaj omaĝas ilian memoron. Ankaŭ ni dum unu el la lastaj niaj kunvenoj aranĝis la memoran vesperon dediĉitan al niaj forpasintoj. Estis deklamitaj poemoj de nia jam ne plu vivanta klubanino J. Godlewska. La memorvesperon preparis Wanda Wojsław kaj Krystyna Tomczak.

Photobucket

00:44, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 23 listopada 2010
Mia rendevuo en Gliwice

Wzorem lat ubiegłych, udałem się również i w tym roku w okresie naszego Święta Niepodległości do
Gliwic, aby wziąć udział w kolejnej 14 już edycji GRUPE. Impreza ta trwała w dniach od 11-14 listopada 2010. Brali w niej udział esperantyści z różnych zakątków naszego kraju (np. z Wrocławia, Zielonej Góry, Malborka, Tczewa, Pelplina, Warszawy, Cieszyna, i wielu innych okolicznych miast Śląska). Były również 3 osoby z Kijowa na Ukrainie. Program imprezy był dosyć różnorodny. Oprócz wielu prelekcji i prezentacji jak np: monodram "Doktor Esperanto", odbyły się też dwie wycieczki. Jedna do zabytkowej kopalni "GUIDO" w Zabrzu, a druga do muzeum w "Zamku Piastowskim". Dla mnie szczególną wartością była możliwość nawiązania osobistych kontaktów z esperantystami, których znałem dotychczas jedynie z mediów. Serdecznie dziękuję esperantystom gliwickim za ich trud i wysiłek włożony w przygotowanie tego spotkania.


Same kiel en pasintaj jaroj ankaŭ ĉi-jare oni organizis en Gliwice la aranĝon GRUPE-14, kiun mi kun plezuro ĉeestis.La aranĝo daŭris ekde la 11-a ĝis 14-a de novembro 2010. La kunvenon partoprenis esperantistoj de multaj anguloj de Pollando kaj ankaŭ kelkaj eksterlandanoj el Kijevo en Ukainio. Okazis multe da programeroj kaj interesaj prelegoj. Okazis ankaŭ du ekskursoj: al karbominejo "GUIDO" en najbara urbo Zabrze kaj al muzeo "Pjasta Kastelo" en Gliwice. Mi revenis hejmen tre kontenta kaj dankema al gliviceaj gesamideanoj pro ilia zorgo kaj peno ligita kun tiu ĉi aranĝo.

Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket

19:54, esperanto.radom
Link Dodaj komentarz »